Вторник, 27 февруари, 2018 г., от 13.00 ч. пресконференция с кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова.