П О К А Н А

Сдружение „Български антифашистки съюз”,
Фондация „Устойчиво развитие за България”,
Съюзът на ветераните от войните на България,
Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва,
Национално движение Русофили,
Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД,
Сдружение на приятелите на Русия „Александър Невски”,
Синдикатът на българските учители,
Вестник „Нова зора“,
Федерация „Съюз на съотечественицитие”
Представителството на Россътрудничество в България
(Руски културно-информационен център),
МКДЦ „Дом на Москва в София”

организират

Общонационалните фестивали с международно участие:

Деветнадесети фестивал на патриотичната
и антифашистката песен „СРЕБЪРНИ ЧУЧУЛИГИ”
и
Шестнадесети фестивал на фронтовата песен „АЛЬОША”

на 13 и 14 октомври 2018 г. от 9,30 часа
Киносалон, ул. „Позитано” № 20, София

Фестивалите са посветени на:

140 годишнината от Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) и възстановяването на българската държавност
 По пътя към Победата. От великите битки към историческата Победа на 9 май 1945 г. – Победата при Сталинград (февруари 1943г.) и Курската битка (август 1943г.)
 75-годишнината от създаването на Народоосвободителната въстаническа армия (НОВА)

РЕГЛАМЕНТ НА ФЕСТИВАЛИТЕ
В двата фестивала могат да участват самодейни състави, триа, квартети, индивидуални изпълнители и дуети.
Участниците се състезават в две групи:
1. Вокални състави и певчески групи (изпълняват се две песни с общо времетраене 8 минути).
2. Индивидуални изпълнители, дуети, триа и квартети изпълняват две песни с общо времетраене 8 минути.

Солистите не се считат за индивидуални изпълнители, освен ако не са заявили своето участие отделно.

Ако съставите, дуетите, триата, квартетите и индивидуалните изпълнители участват в двата фестивала, изпълняват по една песен за всеки от тях.

Не се допуска изпълнението на повече от определените от регламента брой песни.

Песните извън темите ще бъдат декласирани.

За третата тема може да се ползва сб. „Войнишка песнопойка” в раздела „Възрожденски революционни и партизански песни”, издадена от творчески център „Армейска песен” при Главно политическо управление на Народната армия, „Наука и изкуство”, София, 1967 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Записването за участие на самодейните състави и индивидуалните изпълнители се извършва чрез писмена заявка по приложения образец или на телефон/факс: 028107220, на телефон 02 8107356 или на e-mail: komitetfestivali@gmail.com не по-късно от 01.10.2018 г.
 Репертоарът на изпълнителите е по собствен избор, съобразен с темата на фестивалите. Поощрява се изпълнението на нови, неизпълнявани досега песни от участниците, нови авторски песни, както и песни от родния край, отговарящи на темата на фестивалите.
 Изпълнението на участниците се оценява от компетентно жури според музикално-художествените качества на песните, изпълненията и емоционалното и артистичното им въздействие.
 Отделно се оценяват децата и младежите до 18 годишна възраст, както и детски и младежки състави.
 За поощрение на явилите се на фестивалите ще бъде изработен и изпратен по 1 диск с техните изпълнения безплатно.
 Разходите по транспорта и прехраната са за сметка на участниците. Няма такса за участие.
 Желателно е участниците да бъдат готови за изпълнение на сцената 30 минути преди обявения в програмата час.
 Смяната на часа за участие става само по изключение и с разрешение на журито.

Адрес за кореспонденция:
София, 1000
ул. „Позитано” № 20
Сдружение „Български антифашистки съюз”
За фестивалите „Сребърни чучулиги” и „Альоша”
Общонационален организационен комитет
e-mail: komitetfestivali@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
І. Колективно участие
Име на вокалния състав __________________________________________________
Диригент и (или) художествен ръководител: (да се подчертае)
_______________________________________________________________________
(име, фамилия)
Съпровод: _____________________________________________________________
(име, фамилия)
Брой инструменти ______________

Песни за изпълнение – заглавие, автори; солисти (ако има такива)
1. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Телефон за връзка: ______________________________________

ІІ. Индивидуално участие – сола, дуети, триа, квартети
Изпълнител (изпълнители): (име, фамилия)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Име на дуета, триото, квартета: ____________________________________________
Изпълнителите към ведомство ли са (и кое) или са самостоятелни?
_______________________________________________________________________
Заглавие и автори на песните ______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Телефон за връзка: _____________________________
Общ брой на участниците: ______________________ от тях до 18 години: ________
Предпочитана дата и час за участие: ________________________________________

Подпис: ___________________