Датата 28 февруари в историята на Ловеч:
1895 г.

Официално е оповестено откриването на музейна сбирка към читалище „Наука“  в града – една от първите в страната.

1994 г.
Започва своите предавания радио „Лиани“ (1994-2009 г.) – първото частно радио в Ловеч, негов управител е Анелия Иванова. В началото на 2004 г., на основание приети поправки в Закона за радиото и телевизията, Радио Лиани получава временни разрешителни за излъчване в голям брой градове в цялата страна и се превръща в национална радио-мрежа. През 2000-2001 г. радиото издава и вестник „Лиани Вест“.

През 2006 г. Радио Лиани излъчва на 16 честоти: Ловеч – 100.5 МХц (до 2001 г. – на 105.0 МХц), Ябланица – 100.5 МХц, Левски – 92.7 МХц, Троян – 103.8 МХц, Априлци – 107.8 МХц, Трявна – 91.5 МХц, Тетевен – 105.8 МХц, Търговище – 94.0 МХц (след юли 2005 г. – на 107.4 МХц), Бяла – 95.2 МХц, Карлово – 107.8 МХц, Разлог – 97.1 МХц, Карнобат – 100.5 МХц, Балчик – 105.4 МХц, Обзор – 107.9 МХц, Несебър – 87.6 МХц, Приморско – 100.6 МХц.

Ориентирана изключително към хората в малкия град, програмата на радио Лиани се стреми да постигне основните си цели – подпомагане развитието на гражданското общество в градове и населени места с жители под 50 000 човека, подкрепа на всички усилия за създаване на средна класа. Радио Лиани търси и намира своето място именно в това – да допринася за развитието на малките градове в посока създаване на гражданското общество в тях при зачитане на националните и приобщаване на хората към европейските ценности.

В края на 2007 г. Радиокомпания Си-Джей купува мрежата на Радио Лиани и повечето четоти преминават към Радио N-JOY. На 6 август 2009 г. на честотата в Ловеч започва излъчване програмата на столичното радио Z-Rock, с което се прекратява съществуването на Радио Лиани.