11 април 2018, сряда
* Светла сряда. Св. свщмчк Антипа, еп. Пергамски (Блажи се)

 

На Светлата сряда (Празна сряда) от Светлата седмица се изпълняват два обичая, които се правят за дъжд, плодородие, предпазване от градушка, бродници и лоши болест. Често през тази седмица стопанките повторно боядисвали яйца, които раздавали за душите на починали близки. Това е така, защото според древно поверие, раздаването на червените яйца предпазвало душите на мъртвите от превъплъщаване. Светлата сряда, позната още като „Празна”, защото през нея работа не се похваща, а само ”се празнува”.

Според традицията на този ден жените не насаждат кокошки, защото няма да се излюпят пиленца, а мъжете не подрязват млади фиданки, защото няма да родят никога плод. На този ден сред рупците в Странджа се изпълнява обичаят Мара Лишанка, а в Дупнишко — обичаят Ладино хоро.

В играта Ладино хоро девойките се налавят в кръг, а две от тях държат кърпа над веригата. На три пъти те разсичат хорото и всяка мома се провира през арката от кърпи. Наоколо другите пеят песен, която е адресирана към последната мома в редицата и в неяпредричат за какъв момък ще се омъжи тя – за коняр, за овчар, за говедар.

На този ден в Странджа от стари времена момите изпълняват обичая „Мара лишанка”: три млади булки, женени през изминалата зима, вземат по един чехъл с различен цвят и ги напъхват един в друг. Така оформят кукла, наречена „Мара лишанка”, чиято глава е от червенич чехъл. Забраждат я и я накичват като булка със сребърни невестински накити – „титрици”. След това избират мома, която трябва да е лазарувала, да може да се момее и да има живи родители. С обредни песни момите отиват в средата на селото и се разделят в две редици, хванати за ръце. Две по две девойките започват диалог с Мара лишанка – момата, която носи куклата, и пеят песен: Маро-й-Лишанко! Говедар те либи. Ще дойдеш ли да го вземнеш? Ще ли дойдеш, скоро ли ще дойдеш?”

Мара лишанка им отговаря и диалогът продължава, като си предават куклата една на друга. След това момите, придружени от ергени и други жени и мъже от селото, отиват на реката и „окъпват” куклата.

После девойките си измиват лицата и се връщат в селото. Обичаят „Мара лишанка“ се изпълнява за осигуряване на дъжд и плодородие, за да се предпазят момите да не ги залюби змей и за да раждат деца булките.