Във връзка с изготвянето на План за изпълнение на Програмата за младежки дейности в ОБЩИНА ЛОВЕЧ за 2019 г.,  започва събирането на предложения от различни институции, работещи с младежи от 15 до 29 години.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 31.10.2018 г.

Виж приложените формуляр за кандидатстване и правила.