Денят 12 септември в историята на Ловеч:

1944 г.
На 12 септември през Ловеч започват да преминават части на Червената армия.

На 12 и 13 септември подразделения на 34-ти Троянски пехотен полк, квартируващи в Ловеч, заминават за фронта