На 5 и 6 октомври 2018 г. в Ловеч ще се проведе семинар с изложба-базар и форум под надслов: ЛОВЕЧ 2018 „МОСТОВЕ ЗА СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“.

Целта на форума е  обмяна на опит и споделяне на добри практики,  повишаване на капацитет и обмен на иновации и знание. Очаква се за събитието да пристигнат в Ловеч представители на централната изпълнителна власт, депутати и различни специалисти. Поканени са представители на фирми, предприемачи и бизнесмени от региона.

В рамките на първия работен ден от форума ще бъдат проведени четири тематични форума за дискусии по конкретни теми:

Ето участниците в семинара.

Райна Тимчева е модератор на панела „Достъп до ресурси и пазари“. Тя е представител на  „Микрофонд“ АД, дружеството  е с над 30 години професионален опит по управление и оценка на европейски проекти и програми. Райна Тимчева е участвала е в разработването, адаптирането и  провеждането на обучителни модули за държавни администрации, неправителствени организации, бенефициенти по различни програми, финансирани от ЕС и публично-частни партньорства. От 2004 г. е експерт микрофинансиране в Микрофонд АД за София и София област.

Александър Георгиев – модератор на панела „Дигитален маркетинг. Александър Георгиев е създател на Advertise и асоцииран партньор на Екуинокс Партнърс. Александър е създател на дигитална агенция Advertise. Завършил е бакалавър eCommerce и магистратура Wireless Enterprise Business Systems в Brunel University, западен Лондон. Запалва се по дигиталния маркетинг oще през 2007, когато обслужва малки и средни предприятия във Великобритания, предлагайки Google AdWords услуги. През годините е събирал опит в България и чужбина с клиенти като Cannon, Technopolis, Fantastico, Peugeot, Plesio, Domino’s Pizza и др. и днес вече Алекс е един от най-опитните специалисти в дигиталния маркетинг в България, също е и сред няколкото български Google Certified Trainers. В момента най-голямо удоволствие му доставя работата в сферата на Conversion Rate Optimisation и създаването на цялостни дигитални стратегии. Алекс  обича да мисли извън границите на вече създаденото – често се налага сам да измисля алгоритми и да съчетава различни стратегии за разрешаването на проблемите. А част от тези стратегии е готов да разкрие и на вас.

Фреди Уулс от Де Пасарел -Холандия. Той е модератор на панела „Допълваща“ заетост“.

Фреди Улс е холандец, с 35 години опит като директор на един от големите холандски доставчици на социални услуги, разположени в над 40 сгради, с над 1000 клиенти хора с увреждания и 500 служители. От 2006 години е активен и в България като консултант на държавни институции, общини и доставчици на социални услуги. От 2012 г. периодично живее в България и работи в полето на развитието на социални услуги и социално предприемачество. Фреди е заслужил гражданин на град Ловеч от 2014 г.

Росен Рашков – модератор в панела „Решение „един за всички“ . Професионален коуч и фасилитатор – асоцииран партньор на Екуинокс Партнърс. Росен е професионален коуч и тренер, член на International Coach Federation – Global & Bulgarian Chapters.  Автор на собствена рубрика в списание „Човешки ресурси” и гост-лектор на форуми в програмите на ICF & TEDx. На 39 години, Росен има над петнадесет години управленски опит в различни компании – от малки семейни фирми до организации с над 5000 служители.

Интересува се от различните аспекти на личностното развитие в професионална среда, като изследва социалните умения, нужни за персонален прогрес. Това Росен постига чрез различните проявления на своята дейност – в индивидуален план чрез персонален коучинг, и екипно – чрез тренинги, обучения и групови коучинг сесии.

Проектът се изпълнява съвместно с Българския център за нестопанско право (БЦНП).

От 2011 год. Български център за нестопанско право работи за насърчаване развитието и подкрепа на предприемачеството на НПО в България чрез изготвяне на становища, анализи, проучвания, организиране на обучения, кръгли маси, дискусии. Екипът на фондацията предоставя системна подкрепа на неправителствените организации да стартират свързана с мисията им стопанска дейност с убеждението, че това е един от начините за постигане на устойчивост и финансова независимост. Организациите, които са мотивирани да развиват стопанска дейност, имат нужда от експертна и финансова помощ, за да постигнат трайни добри резултати. Именно в отговор на тези нужди е създадена програмата „Предприемачество за НПО“, в която възможности за индивидуални консултации и надграждащи обучения са предвидени във всички етапи.  Най-добре развитите и обмислени бизнес идеи имат шанс за финансова инвестиция чрез участие в ежегодния конкурса „Най-добър бизнес план на неправителствена организация“, който обявява своите победители по време на традиционния „Базар на социалните предприятия“.

Надя Шабани работи в БЦНП от 2001 до 2009 и от 2012 до сега. Програмите и проектите, които ръководи, са свързани с развитието на формите на публично-частно партньорство между държавата и гражданските организации, доброто управление, създаване и развитие на граждански организации, застъпничество и публични политики и пр. Ръководила е повече от 20 проекта насочени към промяна на социална среда в България и е била обучител в повече от 60 обучения за държавни служители, общинска администрация, потребители на социални услуги, НПО служители, юристи и пр.

През 2009 (до 2012) Надя Шабани бе избрана от МС за Председател на Държавната агенция за закрила на детето в България, основният орган, който се занимава с координиране на държавната политика за закрила на детето и защита на детските права в България. Най-значимите две инициативи, в които имаше важно участие са– 1) програмата за деинституционализация на детските домове за изоставени деца в България и реформата на системата (Плана за действие, който бе одобрен от ЕС, е на стойност 100 000 000  евро за първите 4 години и 2 проекта на закон за детето).

Припомняме, че регистрацията за събитието може да се извърши на специално създаден за целта сайт – www.mostovelovech.eu