Датата 7 април в историята на Ловеч:

1920 г.
На 7 април в Ловеч е учредена Ловешката популярна банка, работила до 1951 година, когато се влива в БНБ