Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – Ловеч обявява свободно работно място за Чистач (в сила от 1 март) – 1 щат (8 часа).
Изисквания – средно образование, възможност за поемане на материално-техническа отговорност и трудови умения в битовото почистване.
Необходими документи за кандидатстване: диплома за завършено образование – оригинал и копие, CV (автобиография).
Документите се подават при директора в срок от 19.02.2018 г. до 23.02.2018 г.
Телефони за контакт: 0878-441-237 и 068/601-390.