Неделя пред Рождество Христово. Св. мчк Бонифаций. Гл. 1, утр. ев. 4, ап. Евр. 11:9-10 (с. 431), лит. ев. Мт 1:1-25 (Тип. с. 145, т. 1)

Свети Бонифаций Римски е роден през 3-и век в Рим. Според житието му, той бил управител на имотите  на Аглая, дъщерята на префекта на Рим – Акций.

Бонифаций бил любовник на знатната римлянка, известен пияница, но притежавал добро сърце и бил милостив към нищите и помагал на нуждаещите се.

Неговата господарка Аглая била християнка, която събирала свети мощи. Затова го пратила в Мала Азия да купи мощи на мъченици за вярата. Бонифаций, заедно с роби от имението на господарката си, заминали за Мала Азия и по-точно в град Тарс, където станал свидетел на мъченичеството на 20 християни.свети мъченик Бонифаций

свети мъченик Бонифаций

Когато видял техните страдания, повярвал и изповядал себе си като християнин. Коленичил и отказал да се поклони на боговете на римляните. Тогава го изпратили на изтезания. След което бил посечен с меч.

Робите на Аглая го търсили три дни, като мислели, че той е някъде в кръчмите. Когато го намерили, Бонифаций бил вече посечен и успели да го откупят за 500 златни монети.

Помазали останките му с благовония и ги пренесли в Рим.

След като го пренесли в Рим, Аглая построила малък храм в пределите на своето имение на Латинския път и погребала мощите му там. След нейната смърт и тя била погребана до него.

През Vll век на хълма Аветин в Рим била построена църква, посветена на Алексий човек Божий и свети мъченик Бонифаций, където пренесли мощите му.

В днешни времена те продължават да се пазят там. Наред с неговата памет, днес се чества и паметта на света Аглая, която била приета в сонма на светците след блажената си кончина.

Свети Бонифаций избавя от пиянството. Молитвите към него спомагат за избавянето от този порок.

Именници днес са: Аглая, Аглика, Дарина, Дарин.