ІХ Национален литературен конкурс за разказ „Атанас Липчев“

Мото: „Божичко, българино, от какво си направен…“ (А. Липчев)

ІХ Национален литературен конкурс за разказ „Атанас Липчев"

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Сдружение на писателите – Варна

обявява

ІХ Национален литературен конкурс за разказ
„Атанас Липчев“

Условия:

1. Конкурсът е отворен за автори над 18-годишна възраст.

2. Творбите се приемат само в електронен вариант на literaturenkonkurs@abv.bg

3. Приема се един разказ до 4 (четири) страници, шрифт Times New Roman, размер 12.

4. Конкурсът е анонимен; разказите не трябва да са публикувани никъде преди това, включително в интернет, респ. в социалните мрежи.

5. Творбите трябва да се изпратят в два файла: в единия – само творбата; във втория – при творбата да са вписани трите имена на участника и данни за кореспонденция: домашен адрес, телефон и адрес на електронна поща.

6. С участието си в настоящия конкурс авторите се съгласяват творбите им да бъдат публикувани в медия или сборник.

7. Награди: първа награда – 500 лв.; втора награда – 300 лв.; трета награда – 200 лв., и две поощрения.

8. Краен срок за участие: 23 май 2023 г.

Творбите ще се оценяват от компетентно жури. Лауреатите ще бъдат уведомени допълнително за датата и мястото на награждаването.

  Успех на участниците!

http://sdrujeniepisatelivarna.bg/

Автор:
Сдружение на писателите – Варна

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук