Милен Нанков от Ловеч е с една от трите специални награди от конкурса „Забравеният език“ на издателство и списание „ЛитДизайн“.Може да бъде изображение с 1 човек и текст, който гласи 'литературен литера конкурс Db LIT DE SIGN забравеният език ик проза' Целта на организаторите на литнадпреварата бе да се покаже и докаже, че съвременният български автор не желае да забравя корените си и може да съживи като създаде разказ и/или стихотворение, в което да използва 10 излезли от употреба български думи.
Журито в лицето на Павлина Соколова, Viktoriya Baramova и Valentin Popov усърдно и внимателно прочете творбите на участниците.
Критериите за оценяване бяха:
1. Наличие на 10-те думи.
2. Умело боравене с езика (остарелия и съвременния език) и умело/интересно преплитане на 10-те думи в текста.
3. Оригинална идея/ послание.
4. Грамотност.
5. Стил на писане.
6. Въздействие.
7 (само за разказите) Цялостно изграждане на образи, сюжет, смисъл на творбата.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук