В Плевен утре ще заседава Регионалният съвет за развитие на Северозападния район за планиране, съобщи пресцентърът на областната администрация.
Заседанието ще бъде председателствано от областния управител на Плевен Мирослав Петров. Ще присъстват и областните управители на Монтана, Враца, Ловеч и Видин.
В предварителния дневен ред е предвидена дискусия с представители на Световната банка и Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка с реформата в регионалната политика на страната. Представител на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще докладва за дейностите по подготовката доизграждането на автомагистрала „Хемус“ и по-конкретно на участъците през територията на Северозападния район за планиране, включително за свързаността с основните направления по републиканската пътна мрежа. Предвижда се да бъде съгласуван актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Враца за периода 2018 – 2020 г. Областният управител на Плевен ще направи предложение за решение на Регионалния съвет за осигуряване публичност на приетите решения, съгласно чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Заседанието ще започне утре от 10.30 часа в зала „Плевен“ на областната администрация.