Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова влиза в състава на Националния съвет по нематериално културно наследство. Това става ясно от получената на 28.09.2018 г. заповед на министъра на култура на Боил Банов в Община Ловеч.

В състава на Националния съвет влизат 15 души, между които са проф. Мила Сантова, доц. д-р Анна Щърбанова, директорът на РИМ – Русе, Николай Ненов, Ирена Тодорова от ЮНЕСКО и други. Председател е Амелия Гешева – заместник-министър на културата.

Националният съвет по нематериално културно наследство e постоянно действащ орган към министъра на културата с експертно-консултативни функции. Съветът осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за културното наследство и Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

Виж тук Правилника за работата на Националния съвет по нематериално културно наследство:

http://chitalishta.com/?act=content&rec=1539