Цветелина Калчева е новият секретар на Община Троян. След проведения през месец август конкурс, от 13 септември тя поема позицията, която беше овакантена в края на 2015 година. Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.

Г-жа Калчева познава общинската администрация, начина на работа и проблемните звена в нея. Работи в структурата от 2013 г., като до момента заемаше позицията главен експерт „Търговия и туризъм“. Завършила е Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и е магистър по „Маркетинг“ и бакалавър по „Международни икономически отношения“. По време на обучението си в университета, печели европейска стипендия Еразъм и учи един семестър „Бизнес икономика“ в Гелзенкирхен, Германия. Има опит като ръководител на малки екипи. Владее свободно немски и английски език. Инициатор на различни иновативни проекти, реализирани в Троян, в сферата на туризма и популяризирането на Троян като атрактивна туристическа дестинация.

В предстоящата ѝ работа, г-жа Калчева ще организира дейността на общинската администрация, ще отговаря за условията на работа на служителите на общината и за информационно-техническото обезпечаване на дейността им. Ще организира деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив. Ще отговаря за дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; за публикуване на актовете на кмета на общината и на Общинския съвет;  за работата със сигналите, молбите, жалбите и предложенията на гражданите. В нейните задължения ще бъде още организиране и контролиране изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за опазване на личните данни, Закона за достъп до обществена информация и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение и други дейности.