На 27 януари се проведе заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Тетевен, на което бе разгледан и приет Годишният план за намаляване на риска от бедствия и организиране на дейностите за защита на населението при бедствия и аварии през 2023 г.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, откри срещата и благодари на всички за проявената отговорност и ангажираност към работата на съвета.

Кметът отбеляза още, че приемането на плана има за цел да постигне правилно функциониране на системата за защита при бедствия, чрез създаване на по-добра координация и разпределение на отговорностите по изпълнението на дейностите, свързани с превенцията, готовността, реакцията и възстановяването при бедствия, с по-активно участие на всички заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво.

Плана не е константа и може да бъде променян във времето, каза зам.-кметът Борис Врабевски. Той допълни, че ще се разчита на кметовете по населени места своевременно да подават сигнали, по които да бъдат взети бързи и адекватни действия.

Годишният план за намаляване на риска от бедствия и организиране на дейностите за защита на населението при бедствия и аварии за 2023г. има за цел да създаде ефективна организация в Община Тетевен за осигуряване защитата на населението, инфраструктурата и националното стопанство при възникване на бедствия. Чрез него се цели още да се осигури организирането и контрола на превантивна дейност, с оглед недопускане и намаляване на последиците от бедствия, както и да се улесни управлението на процесите за подпомагане и възстановяване при бедствия.

Планът предвижда и повишаването на подготвеността на институциите и населението за защита и самозащита при бедствия, осигуряване на готовността на органите на управление в общината и населението за поведение и ефективни действия за защита и помощ в засегнатите райони от бедствени ситуации, организация, координация и ръководство на звена, службите и структурите на Единната спасителна система (ЕСС) при подготовката за реагиране при бедствия и при необходимост за провеждане едновременно на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) от две или повече нейни части и др.

С реализирането на Годишния план и конкретните дейности, заложени в него, рискът от идентифицираните съществени опасности за общината ще бъде намален или ликвидиран. Това от своя страна ще доведе до намаляване броя на потенциално застрашени или пострадали хора, минимизиране на здравния и екологичния риск, запазване целостта на инфраструктурата, понижаване загубите за културното и историческо наследство и т.н.

На заседанието присъстваха още зам.-кметът – Красимир Красимиров, ст. експерт ССИ, ОМП, МИС и БК в Община Тетевен – Петър Кавалски, началникът на РСПБЗН – Тетевен – гл. инсп. Николай Христов, директорът на МБАЛ – Тетевен – Михаил Николовски, началникът на РУ Тетевен – гл. инспектор Илия Нешев, кметове на кметства и кметски наместници, представител на ВиК и др.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук