НЧ“НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ-1866“ БЛАГОЕВГРАД

О Б Я В А

10-ти ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА

ИМЕТО НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ

Конкурсът е анонимен и е на гражданска тематика

Условия за участие:

-изпратените произведения да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани на хартиени или електронни носители

-брой на произведенията: до три

-размер на творбата: от 3 до 5 стандартни страници/по 1800 знака; 12 пункта/

-приемат се само печатни творби/по три копия от всяка/

-за участие в конкурса няма възрастови ограничения

-ако кандидатът е представител на литературна формация, да се посочи името на ръководителя

-конкурсът няма такса участие

 

Литературен жанр: стихотворение, есе, разказ, литературна история

 

Необходими сведения за кандидата: трите имена, точен адрес, година на раждане, електронен адрес, телефон-поставени в отделен плик.

Конкурсните творби ще бъдат журирани анонимно от специалисти в съответните жанрове.

 

НАГРАДИ

Първа награда-поезия/проза-100.00лв.

Втора награда-поезия/проза- 70.00лв.

Трета награда-поезия/проза-50.00лв.

Произведенията да бъдат изпращани на адрес:
Благоевград 2700
пл. Македония №1 НЧ“Н. Вапцаров-1866“ ЗА КОНКУРСАПреглед на изображението източник

 

Обявяване на резултатите и награждаване на 7 декември 2019 11.00ч.

Телефон за справки 0895543036

Краен срок за изпращане на творбите 25 ноември 2019