За зимния сезон, подобно на летния, отново има сериозен недостиг на кадри в туризма в основните изпълнителски професии. Липсват камериерки, сервитьори, бармани. Разчита се основно на сезонна заетост от трети страни, като от началото на годината над 7800 са регистрираните сезонни работници от трети страни. Това съобщиха пред журналисти министрите на туризма и на труда и социалната политика Николина Ангелкова и Бисер Петков.

Над 90 процента от сезонните работници от трети страни са от Украйна и Молдова. Тази година има ръст от над два пъти на регистрираните сезонни работници от трети страни, каза министър Бисер Петков.

„Предизвикателството в сектор туризъм, свързано с кадрите, е огромно. Това е един от секторите, където няма безработица, а има огромна нужда от кадри, особено по време летния и зимния туризъм“, каза Ангелкова. Работодатели, които имат хотели едновременно и на морето, и в планината, успяват да осигурят почти целогодишна заетост на своите служители, но тези, които нямат, срещат затруднения, посочи министърът.

Министърът на туризма Николина Ангелкова и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков участват в заседанието на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма. Те са представили план за действие по подписваното на 20 септември споразумение за сътрудничество между двете министерства.
Документът създава възможности за безплатно обучение и професионална квалификация на кадри за туризма в „Българо – германския център за професионално обучение“. До края на годината споразумението ще се финансира със средства от Националния план по заетостта, които са насочени към „Българо -германския център за професионално обучение“ на база на двегодишния план за обучение.

Министрите разчитат чрез споразумението и обучението по него да се създаде по-дълготрайна заетост, в момента основно се разчита на сезонната от трети страни. За нея с експертите се търсят допълнителни облекчения, посочи министър Бисер Петков. Той допълни, че част от над 7800 -те регистрирани сезонни работници от трети държави вече се възползват от създадената процедура да удължат и получат разрешение за сезонна заетост до 9 месеца.

Обучението в „Българо -германския център за професионално обучение“ има различна продължителност, като това за най-висока степен на квалификация ще е с шестмесечен срок. То ще почне от началото на декември, за да могат да се осигурят и висококвалифицирани кадри за летния сезон. При представянето на споразумението в края на септември министрите отбелязаха, че около 250 безработни ще бъдат обучени до края на тази година. Днес обаче стана ясно, че най-краткият срок на обучение е двумесечен.

Обучението на кадри в туризма ще се осъществява в клоновете в Царево и Смолян. Ще се придобива професионална квалификация в направленията „Хотелиерство и ресторантьорство“, както и „Пътуване, туризъм и свободно време“. Ще се придобиват конкретни професии по тези две професионални направления. Учебните програми ще бъдат съгласувани с работодателите, съобразно с техните нужди.

Едното направление на обучение е за безработни и то се осигурява по Националния план за заетостта, другото ще е за вече заети, ако работодателите имат желание да квалифицират допълнително своите служители. По думите на министър Ангелкова ще се търсят възможности, ако работодателите допълнително квалифицират своите служители, то за допълнително обучените да има задължение да останат определени години в страната или фирмата. Ние искаме да задържим кадрите в страната, заяви Ангелкова.Николина Ангелкова - Бисер Петков - пресконференция

От отговорите на министрите на питания по този въпрос обаче се разбра, че на този етап няма механизъм как да бъдат задържани тези кадри. Националният план за действие по заетостта има задължение по обучението на безработни, не и по квалификацията на вече заети, която ще се прави по желание на работодателите. Те са тези, които до две седмици трябва да излязат с предложения по темата и мнение дали е възможно да има механизъм за задържане на кадрите в страната.

Изпълнителният директор на Държавно предприятие „Българо – германски център за професионално обучение“ към МТСП Любов Попова посочи, че вече 22 години предприятието прави обучения. Два от петте клона на предприятието са специализирани за обучение в областта на туризма по много търсени специалности. По морски туризъм е специализацията в клона в Царево, а по планински е в Смолян. В Плевен, Пазарджик и Стара Загора също се предлага обучение по някои важни за работодателите професии в туризма. Предприятието е представило възможностите, които предлага за сътрудничество с работодателите.

Само за последните 4 години сме обучили над 2000 безработни в рамките на Националния план за действие по заетостта, каза Попова. Най-много са готвачите, тъй като има голяма потребност от такива кадри, отбеляза експертът. За зимния сезон вече се подготвени кади извън споразумението между Министерството на туризма и социалното ведомство. За квалификацията на кадри за туризма са необходими два, четири или шест месеца обучение.