Днес, 22.06.2021 година прокурор Владимир Николов встъпи в длъжност „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна  прокуратура – Плевен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.  В присъствието на главният прокурор Иван Гешев, актът за встъпване в длъжност беше връчен от г-жа Таня Недкова – административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново. Главният прокурор на Република България пожела на новия окръжен прокурор успешен мандат, а от името на Окръжен съд – Плевен му бе връчен поздравителен адрес.  На встъпването присъстваха   г-н Димитър Лещаков – прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново, г-жа Екатерина Панова – и.ф. адм. ръководител и председател на Окръжен съд – Плевен и г-жа Вера Найденова – административен ръководител и председател на Районен съд – Плевен.

Прокурор Николов е избран за длъжността с Решение по Протокол № 21 от 09.06.2021 година на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на Република България.

Прокурор Николов е роден  през 1977 година в град Велико Търново. Завършил висше образование във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ град Велико Търново, специалност „Право“. От 2007 година работи в системата на Прокуратурата на Република България, като заема последователно длъжностите младши прокурор, прокурор и зам.районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен. През периода 01.08.2012 г. – 01.08.2017 г. заема длъжността „Административен ръководител – Районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен“. След приключване на мандата му заема длъжността „прокурор“ в същата прокуратура.

От 29.05.2021 година Владимир Николов е председател Асоциацията на прокурорите в България.