За пета поредна година Община Троян и Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни обявиха ученически конкурс за изработване на коледна картичка. Темата тази година бе „Коледни фантазии“.

Над 150 деца от училищата в общината направиха и предадоха своите най-красиви картички. Журито беше много затруднено да избере най-добрите. Категориите, според които бяха класирани са: за рисувана картичка, за картичка с апликация и за оригиналност. Освен наградените, всички деца, които са участвали в конкурса получиха грамоти.

Картичките се продаваха с благотворителна цел. Набраните средства, в размер на 490.00 лв., постъпиха в Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян.