Американските инвестиции в България статистически са доста подценени и според официалните данни на Националния статистически институт (НСИ) САЩ са на 13-о място по инвестиции. Това заяви изпълнителният директор на Американската търговска камара в България Петър Иванов по време на представянето на доклад за американските капиталовложения в страната в периода 1990-2016 г.

Въпросният доклад обаче показва, че тези инвестиции са подценени 2,5 пъти, което всъщност придвижва САЩ до 6-о място в класацията за топ инвеститори в България. „Само 200 млн. лв. ни делят от 5-тото място“, уточни Иванов.

От доклада, изготвен съвместно с Института за пазарна икономика (ИПИ), става ясно, че използваната до момента методология на Българската народна банка (БНБ) за идентифициране произхода на чуждестранните инвеститори има някои неточности – например локализира капиталовложението само по пряката собственост на капитала, но не и според крайната такава. Така, ако компания от САЩ притежава компания в Холандия, която инвестира в България, статистиката отчита това като чуждестранна инвестиция с холандски произход. Това от своя страна води до подценяване на отчетения общ размер на преките чуждестранни инвестиции от дадена страна, така и до надценяване на инвестициите от други държави.

От доклада става ясно още, че от 1990 г. досега инвестициите на САЩ в българската икономика възлизат на близо 4,5 млрд. лева. 5,7% от всички чуждестранни инвестиции у нас за последните над 20 години идват от американски компании. Според НСИ този дял е 2,5%.

Близо 98% от американските инвестиции в България са предимно в преработвателна индустрия, високите технологии и селско стопанство. Над 28 хил. са българите заети в презокеански компании, посочи Петър Иванов и добави, че това е 1% от работната сила в страната, при това високоплатена.

В доклада се посочва, че близо 17% от преките чуждестранни инвестиции в производството на електрическа енергия, както и над 9% от чуждите капиталовложения в преработващата промишленост са с краен собственик инвеститор от САЩ. Любопитно е също, че близо 24% от инвестициите в селско, горско и рибно стопанство са американски.

От данните става ясно още, че само за 2016 г. нетните приходи от продажби на американските компании у нас възлизат на 7 млрд. лв., а дълготрайните материални активи на фирмите са над 4 млрд. лв.

Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, която също присъстваше на представянето на доклада обясни, че към момента растежът на България се генерира предимно от притока на инвестиции в страната, а не толкова заради производителността. „Време е тази тенденция да се промени“, коментира тя.

Икономистът обърна внимание, че в България има няколко региона, в които американските инвестиции са водещи, и ако тях ги нямаше, това значително щеше да промени облика на тези населени места. Костадинова даде за пример община Разград, където близо 76% от капиталовложенията са с източник САЩ и осигуряват 5,5% от заетостта в региона. В Габрово пък американски инвеститор е само „Идеал Стандарт Видима“, но пък компанията осигурява над 8% от работните места в областта, и най-вече в община Севлиево, където е основното производство.

От доклада става ясно още, че предпочитаната база за американските инвестиции в България е Холандия с дял от близо 67% от всички непреки щатски инвестиции, обхванати в настоящото изследване. Петър Иванов обясни, че основната причина за това явление е, че холандското правосъдие има отлична репутация, работи бързо и ефективно и при наличие на правни казуси може да се разчита, че инвеститорският интерес ще бъде максимално защитен. Разликата в корпоративния налог между България и Холандия е нищожна, обясни още той.

На въпрос на Investor.bg дали евентуалното премахване на данък печалба, за което призоваха икономисти от ЕКИП, ще доведе повече инвеститори, Иванов беше категоричен, че не това е водещо за компаниите, а ефективната съдебна система и предвидимата среда.

„Основният проблем е, че няма кадри, няма кой да работи, всички висококвалифицирани хора вече са ангажирани в други компании. Затова е изключително важно да се инвестира в образование. В момента огромна част от университетските специалности не отговарят на нуждите на съвременната индустрия и не дават добра основа. Цялата система трябва да се реформира, защото ако няма кадри тук – инвеститорите отиват на друго място, например в Румъния“, каза още Петър Иванов. Той добави, че занапред инвестициите от САЩ у нас ще бъдат 100% в хайтек сектора.

Светла Костадинова от ИПИ допълни, че едва 2% от работоспособното население посещава някакви курсове за допълнителна квалификация. „Това е недостатък както на образователната система, така и на общото мислене, че училищното и университетското образование е достатъчно. А то не е“, каза тя.

От ИПИ направиха уточнението, че докладът не претендира за изчерпателност. Изследването обаче цели да покаже, че България е малка отворена икономика с ограничени възможности за натрупване на спестявания, а оттам – и за осигуряване на стабилен източник на капитал за вътрешни инвестиции.

Преките чуждестранни инвестиции са от ключово значение за увеличаване на благосъстоянието на страната и догонването на стандарта на живота на развиващите се европейски страни. В този смисъл „подценените“ инвестиции от САЩ не са за пренебрегване.

Източник: investor.bg
По статията работиха: автор Ралица Пейчева, редактор Виктория Тошкова