НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДС

04.09.2018 г.

Решения

6 / 18

Дневният ред на НИС :

 1. Обсъждане писмото на доц. Михаил Груев за предаване архива на СДС в хранилището на Държавна агенция „Архиви“.
 2. Доклад на Главния секретар на СДС относно предстоящото провеждане на Общински, Областни и Регионални събрания на СДС.
 3. Насрочване на заседание на НС на СДС за 18.09.2018г. , вторник.
 4. Актуална политическа обстановка.
 5. Разни.
 6. Приема се единодушно.

По т. 1 НИС на СДС възлага на Председателя  СДС да предаде архива на партията до 2009г. на Държавна агенция „Архиви“.

По т. 2 НИС на СДС реши да се проведат събранията в структурите, както следва:

– Общински събрания     – до 15.10.2018 г.

– Областни събрания      – до 30.10.2018 г.

– Регионални събрания  – до 15.11.2018 г.

По т. 3 НИС на СДС свиква Национален съвет на 02.10.2018 г.,вторник, в гр. Пловдив, х-л „Тримонциум“. Регистрацията започва в 10,30 ч., начало на заседанието 11 ,00 ч., със следния дневен ред:

– Актуална политическа обстановка

– Доклад на групата за политически консултации.

– Насрочване на теоретична Национална конференция за програмните приоритети на СДС.

– Разни

По т. 4 Създава се група за политически консултации в състав:

–       Емил Кабаиванов

–       Теодор Петков

–       Мариана Лазаров

–       Илия Лазаров

–       Георги Ненков

Всички решения са приети единодушно.

1 КОМЕНТАР

 1. Като две капки вода:
  1. Всички решения на БКП са приети единодушно.
  2. Всички решения на СДС са приети единодушно.

Comments are closed.