Ловеч: Работна група създава Карта на резидентните услуги и Карта на услугите за подкрепа в общността

0
57

Междуведомствена група работи за създаване на Карта на резидентните услуги и Карта на услугите за подкрепа в общността по Проекта на План за действие за периода 2018 -2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Това съобщи на пресконференция кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.  Получено е писмо до Община Ловеч от Агенцията за социално подпомагане, подписано от Виктория Тахова, зам.-изпълнителен директор, която е председател на работната група.

В междуведомствената работна група са включени 14 представители на Националното сдружение на общините в Р България, посочени със заповед от 20.12.2017 г. на Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Участват петима от София, Велико Търново и Ловеч, останалите членове са от МТСП и АСП.

Община Ловеч се представлява от Мая Василева, началник на Отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“. Във връзка с разработването на новия Закон за социални услуги Мая Василева е включена в работната група по Закона и е един от тримата представители в координационното звено по неговата работа.

Срокът за разработване на Карта на резидентните услуги и Карта на услугите за подкрепа в общността е 31.01.2018 г. Ще бъдат включени 100 нови социални услуги на територията на страната.