Предмет религия от I до XII клас, предлага Министерството на образованието и науката, съобщава „Стандарт“. 

Предметът ще дава некофесионално религиозно обучение, а децата ще се запознаят със световните религии, като целта е да развият усет и уважение към религиозното. В учебното съдържание е заложено изучаването на „Благонравие“ от първи до четвърти клас. В пети ще се учат четирите основни световни религии – християнство, ислям, юдаизъм и будизъм, в шести с храмовата култура, в седми клас пък ще се учат свещени места и личности. Отделно като избираем предмет децата ще могат да учат християнството и исляма в догматичен план.

Не става ясно кой ще редактира учебните помагала и учебниците, както и дали за преподаването на този предмет ще се работи съвместно със Св. Синод на Българската православна църква