Отворено писмо, подписано от група от хора с различни професии, беше изпратено до председателя на Народното събрание, до президента, до Светия синод, Министерски съвет, върховните съдилища, омбудсмана и медии. В това писмо, подкрепено с аргументи, те изразяват разочарование от начина, по който се разви казусът с „Царските имоти“ в съдебната система. Подписаните настояват с този въпрос да се заеме НС, съобщи днес БНР.
„Основният ни аргумент е, че през 1947 година комунистическото правителство отнема собствеността на царското семейство със закон. Друг е въпросът какъв е този закон, доколко е обоснован и аргументиран, защото, както открихме в стенографските дневници на НС, дискусиите по този закон се свеждат до една политическа декларация, без каквито и да било юридически аргументи. Ясно е казано, че всякаква следа от царската династия трябва да бъде изтрита“, каза историкът Малвина Господинова и поясни, че искането на хората, подписали се в това писмо, е сега по същия начин този въпрос да бъде решен от парламента със закон.

„Дори не е необходимо да се пише някакъв специален закон. В момента действа реституционен закон от 1992 година, който възстановява собствеността, отнета през годините на комунистическата власт. Именно към този закон, който е бил допълван, да бъде допълнен текст, който да касае именно царската собственост. В откритото писмо сме дали предложение какъв да бъде този текст. Да се добави: „Възстановява се собствеността върху всички движими и недвижими имущества, отнети по обявения с решение номер 12 на Конституционния съд, за противоконституционен закон за обявяване на държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис Трети, и на техните наследници. Не се допускат претенции за права върху същите имоти от трети лица, от държавата, от общините и кметствата. Ако при влизането в сила на това допълнение към закона са в ход съдебни дела за право на собственост върху тези имоти, те трябва да бъдат прекратени поради незаконосъобразност и противоречащи на решение номер 12 от 98-ма година на Конституционния съд“.

Хората, които застават зад това предложение, са участвали в съдебните дела по царските имоти като експерти, свидетели.

Малвина Господинова каза, че е упражняван натиск да се откажат: „Дори на мен лично с неприятни телефонни обаждания, засичания по маршрута ми на движение с ясно изговорени фрази да не се продължава в тази посока, защото… Досега не сме го коментирали, защото се надявахме, че ще се реши въпросът, но виждайки какво се случва, повече така не може да продължава“.