„Да живее свободна и независима България! Да живее Българският Народ!” Така завършва историческият манифест към българския народ, с който на 22 септември 1908 г. Княз Фердинанд обявява Независимостта на Княжеството и поставя началото на Третото българско царство и на новата българска държавност.

Княз Фердинанд приема титлата Цар на българите.30 години след Освобождението по силата на Берлинския договор от 1878 г. България е васална на Османската империя. Пред всичките тези години Независимостта е национален идеал и копнеж на всички българи.

С умели дипломатически ходове Княз Фердинанд обвързва решението на Австро-Унгария да анексира Босна и Херцеговина и с едновременното обявяване на Независимостта на Княжество България. Така Австро-Унгария, която е подписала Берлинския договор, първа го нарушава и по този начин България се предпазва от тежките последици, които биха последвали от този акт.

Император Франц-Йосиф изпраща на 20 септември нота до европейски сили, че ще анексира Босна и Херцеговина. С чувство за историзъм Княз Фердинанд предлага манифестът да бъде почетен в търновската църква “Св. Четиридесет мъченици”. На 22 септември Министър-председателят Александър Малинов чете Манифеста на Царевец пред хилядно множество. Мястото е знак за връзката между Третото българско царство и величието на българската държавност през средновековието.

Събитието е увековечено с учредяването на ордена „Свети Свети равноапостоли Кирил и Методий” –  най-високия в българската наградна система. Според статута му броят на живите наградени българи не може да надхвърля петнадесет души.

Османската империя заплашва с война. Тъй като Берлинският договор е двойно нарушен и – от София и от Виена, а Великите сили не са готови за мащабна война, усилията се насочват към дипломатическо признаване на новата независима държава.

Турция, а след нея и Великите сили признават Независимостта на България през април 1909 г. България става равноправна европейска държава и бързо спечелва международен авторитет.

След обявяването на Независимостта усилията на българската политика се насочват към следваща национална кауза – освобождаването на останалите по османска власт български земи в Тракия и Македония.